Det här är La Cappella

Hög musikalisk ambition har alltid varit en ledstjärna för uppsalakören La Cappella. Vår klang är varm och rik och speglar kvinnoröstens hela bredd. Vi är 40 kvinnor i olika faser av livet, som hämtar kraft ur våra individuella erfarenheter för att skapa ett gemensamt sceniskt uttryck som berör vår publik på djupet. 

La Cappella grundades av Robert Sund 1986 med målet att utveckla och främja damkörstraditionen i Sverige. Repertoaren har sedan dess präglats av en stor genrebredd med allt ifrån svensk och internationell folkmusik till sakrala verk från flera sekler och nyskriven modern musik.


Kören har en aktiv konsertverksamhet och har vid flera tillfällen uppfört sceniska föreställningar. Den höga musikaliska nivån och närvaron i uttrycket har under åren bekräftats genom framstående placeringar i internationella körtävlingar.  


Efter att Karin Eklundh lett kören under tjugo års tid tog Tony Margeta 2014 över som dirigent och konstnärlig ledare. Sedan början av 2023 leds kören av Karin Oldgren. 

Fotograf: Magnus Aronson